Momenten

Begrafenis

Grafwerk … 
Het klinkt misschien raar maar ons geeft het een warm gevoel om in tijden van intens verdriet iets moois te maken.



Wetend dat mensen misschien troost putten uit ons grafstukje.